Privacy & Disclaimer

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ganodermakoffie.be respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot uw gebruik van onze website te beschermen.

Ganodermakoffie.be verbindt zich ertoe uw e-mailadres niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder voorafgaande toestemming."

U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te leveren. Om de producten te kunnen leveren die op onze website worden aangeboden, moeten wij evenwel kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens. Onder meer wanneer u zich inschrijft op onze mailing om geïnformeerd te blijven over onze promoties en activiteiten of wanneer u een bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat Ganodermakoffie.be de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. Dan duiden wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren.

Ganodermakoffie.be zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, van interessante promotie- of voordeelacties en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u niet op de hoogte gehouden wil worden, kan u ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (contact@ganodermakoffie.be) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

U kan ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken, op eenvoudig verzoek.

Disclaimer

Ganodermakoffie besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.

Ganodermakoffie.be behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.
Ganodermakoffie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Ganodermakoffie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. 

De website van Ganodermakoffie.be is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Ganodermakoffie.be. Het gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Ganodermakoffie.be in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.